Superfoods 肉乾

加入多款新鮮蔬果組合成Superfood肉乾小食系列,幫助強健身體機能,提供最天然健康的優質小食給毛孩。

紅莓香梨馬肉營養小食

蘋果羽衣甘藍兔肉營養小食

南瓜紅蘿蔔蕃薯雞肉營養小食

藍莓紅莓雞肉營養小食

SUPERFOODS 有什麽好處?